Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Uzbekistan: Muhammad Bekzhanov fri efter 17 år i fängelse

Publicerad: 23 februari 2017

Journalisten Muhammad Bekzhanov frigavs den 22 februari efter att ha tillbringat 17 år i fängelse enligt uppgift från Amnesty Internationals samarbetspartners i Uzbekistan. Amnesty International har ännu inte personligen kunnat kontakta honom.  

Muhammad Bekzhanov,  journalist och redaktör för en regimkritisk tidning med koppling till oppositionspartiet Erk, och bror till Muhammad Salih, ledare för en oppositionsrörelse i Uzbekistan tvingades 1993 fly sitt sitt hemland på grund av hot och trakasserier från myndigheterna. 

Den 16 februari 1999 skedde flera bombattentat i Uzbekistans huvudstad Tasjkent. En dryg månad senare, den 18 mars, tvingades Muhammad Bekzhanov tillbaka till Uzbekistan från Ukraina och fängslades, misstänkt för inblandning i bombattentaten. Vid rättegången i augusti samma år vittnade han om han torterats med batonger, utsatts för kvävning med plastpåsar och fått elchocker för att tvingas bekänna. Domstolen tog ingen hänsyn till detta utan dömde honom till 15 års fängelse med hans eget erkännande som enda bevisning. 

Muhammad Bekzhanov skulle ha frigivits i februari 2012, men hans straff förlängdes med fyra år och åtta månader för påstådda brott mot fängelsets regler. Det är en anklagelse som rutinmässigt används i Uzbekistan för att förlänga straffen för politiska fångar. I december 2016 tycktes familjens hopp om en snar frigivning grusas när Muhammad Bekzhanov sattes i isoleringscell. Det är en rutin som ofta används när straffet för en fånge godtyckligt förlängs igen.                

Amnesty som i många år arbetat för Muhammad Bekzhanovs frigivning välkomnar den men kommer att fortsätta kräva en utredning av anklagelserna om tortyr.