Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Uzbekistan - frigiven efter presidentorder

Publicerad: 17 augusti 2017

Den före detta tjänstemannen vid Uzbekistans försvarsdepartement, Erkin Musajev,  har efter 11 år i fängelse frigivits. Hans familj hade inbjudits att komma till åklagarmyndigheten den 10 augusti och den allmänna åklagaren själv informerade dem om att Erkin hade släppts från fängelset på order av presidenten. Erkin Musajev är nu återförenad med sin familj.

Erkin Musajev dömdes 2007 till 20 års fängelse efter en rad bristfälliga rättegångar. Han greps året innan när han arbetade för ett FN-organ, och åtalades för spioneri och missbruk av FN:s tillgångar, något som han kategoriskt förnekat.

Erkin Musajev utsattes för misshandel och tortyr, nattliga förhör och hotelser mot familjen för att tvinga honom att underteckna en bekännelse. Vid tre tillfällen ställdes han inför rätta och vid samtliga godkände domstolen som bevis bekännelser som framtvingats genom tortyr. 

Amnesty drev under 2014 kampanjen Stoppa tortyren där Erkin Musajev var ett av fallen i fokus.

Erkin Musajev har skrivit en hälsning  till Amnesty med ett tack. Här är ett utdrag:

Jag vill uttrycka min djupaste tacksamhet till alla Amnesty Internationals aktivister, och till alla som stöttat mig och min familj i denna svåra tid. Detta är verkligen en stor seger, där ert bidrag är ovärderligt. Även om myndigheterna vägrade att ge mig de solidaritetsbrev jag fått, kände jag hela tiden stöd. Jag vill påpeka att efter att breven kom förändrades fängelseledningens attityd till mig. I synnerhet de anställda började behandla mig försiktigt och jag överfördes till lättare arbete. …… Jag vill tillägga att detta är början på segern eftersom det [kampanjarbetet] ingjutit en anda av hopp och styrka hos andra orättvist fängslade och deras familjer. Också många andra människor i straffkolonin noterade vår kamp. Ni har gett hopp till dessa människor. Detta inte bara min seger utan också en seger för alla dem som har blivit orättvist dömda.

Åklagaren har inte talat om villkoren för för frigivningen men jag får inte lämna landet. Just nu genomgår jag medicinsk undersökning och behandling. Tyvärr är frågan om arbete öppen. Ingen vill anställa mig och jag befinner mig i den intressanta situationen att de ber  mig att inte lämna landet men samtidigt ingen vill anställa mig. De har även berövat mig min intjänade pension.

Ni kan inte föreställa er hur lyckliga mina föräldrar är. Tack så mycket för allt ni har gjort för mig.

Erkin