Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

USA/Arkansas - avrättningar stoppas tillfälligt

Publicerad: 18 april 2017

En domare i Arkansas beslöt den 14 april att tillfälligt stoppa sex planerade avrättningar sedan det företag som tillverkar läkemedlen som skulle användas lämnat in ett klagomål om att de inte är avsedda att användas för dödliga injektioner.

Två andra avrättningar hade stoppats några dagar tidigare. Arkansas hade ursprungligen planerat åtta avrättningar inom loppet av 10 dagar i april eftersom förrådet av de läkemedel som används för de dödliga injektionerna skulle ta slut i månadsskiftet.

Amnesty International fortsätter att uppmana guvernör Hutchinson att använda sin makt för att permanent stoppa denna rad av avrättningar. Detta grymma och omänskliga straff måste avskaffas en gång för alla.