Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ukraina - frigivningar från hemliga häkten

Publicerad: 29 augusti 2016

Nu framkommer fler detaljer om Ukrainas hemliga häkten sedan 13 personer nyligen frigivits. Frigivningarna kommer efter att Amnesty och Human Rights Watch avslöjat användningen av tortyr och hemliga häkten i rapporten  “You Don’t Exist.’ Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine” som publicerades den 21 juli.

Före publiceringen träffade de båda organisationerna Ukrainas militäre chefsåklagare och överlämnade en lista med namn på 16 personer som enligt uppgift hölls fängslade i Charkov. Åklagaren lovade att personligen ta del av utredningen av de hemliga häktena. Amnesty och Human Rights Watch har sedan fått information om att sex män frigavs den 25 juli och den 2 augusti frigavs ytterligare sex män och en kvinna. 

Amnesty och Human Rights Watch har nu skrivit till militäråklagaren med information från vittnesmål från några av dem som frigivits och uppgifter om personer som fortfarande är fängslade. Du kan läsa hela brevet här.                                                 

För ytterligare information,läs här.