Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Tchad - Skadestånd till offer i målet mot Hissène Habré

Publicerad: 4 augusti 2016

Den 30 maj dömdes Tchads förre president Hissène Habré till livstids fängelseför brott mot mänskligheten, krigsbrott och tortyr, bott som begicks mellan 1982 och 1990.

Två månader senare, 29 juli, beslöt The Extraordinary African Chambers (EAC) att utdöma skadestånd till tusentals målsägande i fallet. Amnesty anser att beslutet är viktigt för offren så de kan gå vidare med sina liv efter deras långa kamp för rättvisa. Det är också en seger för offer för brott mot de mänskliga rättigheterna över hela världen eftersom det visar det akuta behovet av skadestånd, även om decennier har gått sedan brotten begicks.

Amnesty International uppmanar EAC, Afrikanska unionen, Tchads regering och det internationella samfundet att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillräckliga resurser samlas in och tilldelas en fond så att skadeståndet kan betalas ut..

EAC skapades 2012 genom ett avtal mellan Afrikanska unionen och regeringen i Senegal. Rättegången mot Hissène Habré inleddes den 20 juli 2015 och under rättegången vittnade 69 offer, 23 andra vittnen och 10 sakkunniga, bland dem en tidigare anställd på Amnesty. Åklagaren åberopade som bevis rapporter från Amnesty.

Fallet var det första på kontinenten av så kallad universell jurisdiktion , det vill säga möjligheten för en domstol att döma oavsett vem som begått brotten och var detta har skett. Domen för brott mot mänskligheten var den första i en afrikansk domstol mot en tidigare statschef.