Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Syrien: Fler än 140 000 uppmanar FN:s säkerhetsråd att agera

Publicerad: 24 april 2014

Den 22 februari antog FN:s säkerhetsråd för första gången en resolution som uppmärksammar den humanitära krisen i Syrien. Det är ett steg i rätt riktning. Ändå oroas Amnesty över att situationen på marken inte kommer att förändras. FN:s säkerhetsråd måste se till att parterna uppfyller kraven som nu ställs på dem.

Amnestys Syrienutredare Neil Sammonds var strax före påsk i New York för att träffa några av säkerhetsrådets medlemmar och överlämna drygt 140 000 namnunderskrifter från människor i 124 länder. Närmare 7 000 av dem hade samlats in i Sverige. Bakom vart och ett av dessa namn finns en människa som uppmanar säkerhetsrådet att agera så att lidandet i Syrien får ett slut. Civilbefolkningen i de belägrade områdena måste få tillgång till livsförnödenheter för sin överlevnad, och godtyckliga gripanden, påtvingade försvinnanden och kidnappningar måste omedelbart upphöra.

Neil Sammonds rapporterar: "Vi träffade fem av säkerhetsrådets medlemmar i New York: Australien och Luxemburg som hållit i pennan vad gäller resolution 2139, Ryssland som stöder den syriska regeringen samt Frankrike och England som är emot densamma...Vi uppdaterade alla med vår information från belägrade områdena. De flesta verkade väldigt välinformerade om Syrien men vår dragning innehöll ändå mycket som var nytt för dem alla.

Vi överlämnade petitionen till ryssarna ...och förklarade hur kraven och det stora antalet underskrifter från människor i över hundra länder på djupet och bredden representerar den internationella oron över den katastrofala människorättssituationen och humanitära krisen i Syrien och avgörande behovet att  säkerhetsrådet agerar.

Vi fick några intressanta frågor: symboliserar de 140 000 underskrifterna möjligen antalet dödade i Syrien? Och var det "bara" de stora länderna som är emot den syriska regeringen som underskrifterna kom ifrån - men så är naturligtvis inte fallet. "