Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ryssland - brottmål mot aktivist nedlagt

Publicerad: 2 augusti 2017

Brottmålet mot Valentina Cherevatenko, en framträdande människorättsaktivist, som i juni anklagades för brott mot Lagen om “Utländska agenter” har lagts ner på grund av "frånvaro av brottsliga handlingar ". 

Lagen om “Utländska agenter”  godkändes 2012 som en del av de ryska myndigheternas led i den skärpta kontrollen över föreningsfriheten i Ryssland. Den tvingar ryska icke-statliga organisationer att registrera sig som "organisationer som fungerar som  utländska agenter" om de får utländsk finansiering och engagerar sig i vagt definierade "politiska aktiviteter". 

Valentina Cherevatenko är ordförande i två organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter, humanitär hjälp och fredsbyggande i regionen och även i Norra Kaukasus. Anklagelsen mot henne var att “medvetet och illvilligt kringgått sin skyldighet att lägga fram nödvändiga dokument för att registrera Women of Don Foundation for Civil Society Development and Human Rights som utländsk agent”.

Amnesty inledde en aktion med krav på att anklagelserna skulle läggas ner och för en tid sedan fick bland andra en person i Sverige som skrivit till myndigheterna svar med uppgiften att fallet lagts ner den 19 juni. Men varken Valentina Cherevatenko eller hennes advokat var medvetna om detta. Samma dag, den 19 juni, hade de ett möte med den utredare som tidigare haft ärendet. De ville få information om vad som hände i fallet men utredaren sa att han inte hade en aning och att han trodde att fallet redan var uppe i domstol.

När Valentina Cherevatenko och advokaten nåddes av informationen att fallet var nedlagt trodde de först inte på den men efter många turer lyckades advokaten få ett officiellt dokument på att fallet var avslutat. Valentina Cherevatenko har bett Amnesty hälsa till alla som agerade i fallet och tacka och säger att detta är en gemensam framgång.