Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Positiva besked i fallet Maria Isabel Franco

Publicerad: 19 februari 2013

 

Guatemalas vicepresident lovar att agera i Maria Isabel Francos fall!

Som en del i vår kampanj Skriv för frihet i december 2012 skickades bara från Sverige fler än 10 000 underskrifter till Guatemalas vicepresident för att kräva att Maria Isabel Francos mördare ska ställas inför rätta, och att myndigheterna i Guatemala utreder och stoppar våld mot kvinnor. Nu har Guatemalas vicepresident kommit med ett uttalande där hon lovar att agera i Maria Isabel Francos fall.

I uttalandet uppgav vicepresidenten att utredningen av fallet fortfarande pågår och att det därför av sekretesskäl inte går att avslöja vissa detaljer, men hon sammanfattade en del av de åtgärder som hittills vidtagits. Bland dessa åtgärder kan nämnas inrättandet av ett speciellt råd för kvinnor (Gabinete Específico de la Mujer), som är en ny administrativ instans för olika ministerier och organ. Rådet inledde sin verksamhet i november 2012 och ansvarar för att fatta beslut om och genomföra ett åtgärdsprogram för kvinnors rättigheter. Vicepresidenten meddelade också att sedan december 2012 har den allmänne åklagaren för avsikt att inrätta en avdelning för utredning av sexuellt våld, och tillade att det finns planer på att skapa lämpliga inrättningar på sjukhus i hela landet för att behandla dem som utsatts för sexuellt våld. 

Vicepresidenten har också skapat en länk till från sin hemsida till en sida med mer information om Maria Isabel Franco samt skrivit om Maria Isabel Franco på sin facebooksida.

Kort om Maria Isabel Franco:

Maria Isabel Franco var 15 år gammal när hon blev bortförd, våldtagen och brutalt dödad i december 2001. Fallet har inte utretts och ingen förövare har ställts till svars för mordet. Våld mot kvinnor och flickor utreds sällan i Guatemala.