Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Paraguay - Seger i landtvist för ursprungsfolk

Publicerad: 8 februari 2012

En grupp människor står framför en vägskylt med texten Comunidad Indigena Yakye Axa

Paraguay - Seger i landtvist för ursprungsfolk

Ett landärende blev klart i förra veckan mellan Paraguays myndigheter och en markägare i landets centrala region som kommer att möjliggöra att ett ursprungssamhälle kommer att kunna återuppbyggas på ett säkert och värdigt sätt.

I nästan två decennier har Yakye Axa, ett ursprungsfolk, fört en rättslig kamp för att få återvända till sina förfäders landområden. Under denna tid har omkring 90 familjer tvingats leva under eländiga förhållanden vid en närliggande motorväg.

För många år sedan flyttade privata markägare in och tog över Yakye Axas land. Yakye Axa-familjerna bodde utspridda mellan privatägda boskapsrancher, där många blev illa behandlade och utnyttjade.

En advokat som företräder Yakye Axa sa till Amnesty att familjerna snart kommer att flytta till den nyförvärvade marken som består av mer än 12 000 hektar. De paraguayanska myndigheterna ska också inrätta en fond för utveckling av samhället.

Kampen började 1993 då Yakye Axa inledde en rättslig process för få tillbaka en del av sina förfäders landområden. Tolv år senare, 2005, beordrade den interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter Paraguay att återlämna marken till Yakye Axa.

Denna senaste landöverenskommelse kommer flera månader efter en annan ursprungsgrupp, Sawhoyamaxa, inledde förhandlingar i september 2011 om att få återvända till sina förfäders marker. Förhandlingarna pågår fortfarande.

2012-02-08