Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Paraguay: Seger för urfolk

Publicerad: 13 juni 2014

En stor grupp människor samlade på en gata

Den 11 juni vann Sawhoyamaxafolket i Paraguay en stor seger när landets president Horacio Cartes undertecknade en lag som ger dem rätten att återvända till sina förfäders mark. Lagen tillåter staten att expropriera mer än 14 000 hektar och återlämna den till Sawhoyamaxa. Staten kommer också att kompensera den tidigare markägaren.

Marken togs för många år sedan över av privata ranchägare och i mitten på 1970-talet skingrades Sawhoyamaxa-gruppen och spreds över flera olika rancher där de utnyttjades och  behandlades illa. År 1991 inledde Sawhoyamaxa en process för att återfå den lagliga rätten till en del av sina områden för kunna återvända och leva i enlighet med sina traditioner och försörja sig på jakt, fiske och insamling av honung. Detta ledde till att situationen för många av dem som arbetade på rancherna förvärrades och de bosatte sig i enkla huskonstruktioner vid kanten av en stor väg där de varken haft tillgång till hälsovård, mat och utbildning.

Den Interamerikanska domstolen för mänskliga rättigheter dömde 2006 till förmån för Sawhoyamaxa, men det tog ytterligare åtta år innan Paraguay vidtog åtgärder för att följa domen.

Fotot: I väntan på presidentens underskrift