Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Nigeria: Fri efter 17 år

Publicerad: 10 maj 2012

Nigeria: Fri efter 17 år

Patrick Okoroafor sitter på en säng i sin cell

Patrick Okoroafor som greps när han var 14 år och dömdes till döden när han var 16 år har frigivts efter 17 år i fängelse.

Patrick Okoroafor greps i maj 1995, anklagad för rån och kidnappning, ett brott han alltid vidhållit att han inte begått. Två år senare, 16 år gammal, dömdes han till döden för väpnat rån. Några månader senare omvandlades straffet till livstids fängelse. Amnesty ansåg att rättegången varit mycket bristfällig och har krävt Patricks frigivning.

Högsta domstolen i delstaten Imo förklarade den 18 oktober 2001 att domen mot Patrick Okoroafor var ogiltig och upphävde den. Patrick frigavs inte utan domstolen förklarade " i dess ställe [domen] ska den sökande fängslas efter guvernörens godtycke"vilket i princip betydde fängslad på obestämd tid. I november vädjade Patrick om nåd och frigivning men det avslogs i mars 2002.

År 2009, ett år efter att Amnety inlett en bredare kampanj för Patricks frigivning omvandlades straffet till tio års fängelse. Året därpå sänktes det till två år och den 30 april frigavs han.

När Patrick frigavs sa han: Efter att Amnesty började kräva min frigivning och efter att ha läst några av de tusentals hälsningar jag fått från Amnestymedlemmar började jag hoppas att jag kanske snart skulle kunna bli fri. 

Bland de många som arbetat för Patricks frigivning finns flera Amnestygrupper i Sverige

Fotot: Patrick Okoroafor i sin cell
c. Privat