Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mongoliet- dödsstraffet förpassat till historien

Publicerad: 3 juli 2017

Amnesty International välkomnar den nya strafflagen i Mongoliet som trädde i kraft den 1 juli 2017. Lagen innebär att dödsstraffet avskaffas för alla brott och Mongoliet blir därmed det 105 landet i världen som avskaffar det grymma och inhumana straffet.

Den sista avrättningen i Mongoliet genomfördes 2008, och de första stegen mot straffets avskaffande togs i januari 2010 när landets president, Tsachiagijn Elbegdordzj, omvandlade alla dödsstraff och införde ett moratorium (stopp) för avrättningar. Två år senare ratificerade landet ett internationellt fördrag om avskaffande, och den 3 december 2015 godkände parlamentet lagen. Amnesty Internationals sektion i Mongoliet har arbetat med frågan sedan 1994.

Den nya lagen innebär också steg framåt för mänskliga rättigheter i andra frågor. Till exempel innehåller den för första gången en definition av tortyr som i stort sett speglar den som beskrivs i konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Men tyvärr har man inte utnyttjat möjligheten att införa och genomföra skyddsmekanismer för att förebygga och bestraffa tortyr, som till exempel att inrätta en oberoende och effektiv mekanism för att utreda anklagelser om tortyr.

Mongoliets beslut visar på den globala trenden för ett avskaffande, bara de senaste fem åren har sju andra länder* gjort det, och den viktiga roll politiska ledare har i att driva frågor om mänskliga rättigheter. 

Amnesty International uppmanar nu länder som har kvar det barbariska straffet att följa Mongoliets exempel och avskaffa det en gång för alla.

Här kan du läsa mer om Mongoliets väg mot ett avskaffande

* Benin, Republiken Kongo, Fiji, Lettland, Madagaskar, Nauru och Surinam.

Foto: Amnestymedlemmar demonstrerar mot dödsstraffet i Ulaanbator 2008/ Amnesty International