Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mexiko: Frigivning av oskyldigt dömda

Publicerad: 4 december 2012

Två män, Pascual och José Ramon, sitter bakom ett skrivbord

José Ramon Aniceto Gómez och Pascual Agustín Cruz, lokala byledare från byn Atla, Puebla, som suttit fängslade i nästan tre år för ett brott de inte begått frigavs den 28 november efter ett beslut i Mexikos Högsta domstol.

De två männen greps i januari 2010 anklagade för grovt fordonsrån, och dömdes till närmare sju års fängelse efter en mycket bristfällig rättegång. Domen baserades på fabricerade bevis och Pascual och José Ramon, som båda tillhör ett av urfolken i Mexiko och har nahuatl som första språk, hade ingen tillgång till tolk.

Bakgrunden till anklagelserna och fängsladet handlade om vattentillgången i byn Atla. En stark lokal grupp kontrollerade för egen vinnings skull under många år tillgången till vatten. Byborna fick betala dyra avgifter och tvingades arbeta utan lön. José Ramon och Pascual lyckades överta kontrollen och såg till att byborna fick fri tillgång till vattnet.

I november 2009 lämnade en av medlemmarna i den lokala gruppen in en anmälan om att han blivit utsatt för ett överfall och bilen stulits och pekade ut José Ramon och Pascual som skyldiga.

Amnesty granskade anklagelserna och ansåg att de var en hämnd för José Ramons och Pascuals arbete för att säkerställa full tillgång till vatten för byborna.

Amnesty välkomnar frigivningen men understryker vikten av att de två männen får ersättning för den orättvisa de lidit och att de ansvariga för det illvilliga åtalet och orättfärdiga fängelsestraffet ställs till svars.

Publicerad 4 december 2012