Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mauretanien - omvandlade dödsstraff

Publicerad: 27 december 2011

Mauretanien - omvandlade dödsstraff

Tre unga män som dömt till döden har fått sina dödsstraff omvandlade till tolv års fängelse.

Det var i maj 2011 som Yahya ould Salem, Seydina Aly Ould Ahmed och Zeine Ould Abédine Ould Ahmed dömdes till döden av kriminaldomstolen i Nouakchott för mord, ett brott de begått då de ännu var under 18 år. Straffet stod i strid med Mauretaniens egen lagstiftning gällande ungdomsbrottslingar som inte föreskriver dödsstraff. Likaså stod straffet i strid med Barnkonventionen, som Mauretanien ratificerade 1991. Konventionen stadgar i artikel 37: "Varken dödsstraff eller livstids fängelse utan möjlighet till frigivning får ådömas för brott som begåtts av personer under 18 års ålder."

2011-12-27