Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Malawi: Framsteg i kampen mot diskriminering

Publicerad: 8 november 2012

Regnbågsflagga

Uttalandet den 5 november från Malawis justitieminister om att lagar som kriminaliserar samkönade sexuella relationer tillsvidare är upphävda i avvaktan på beslut om de eventuellt ska avskaffas är ett historiskt steg i kampen mot diskriminering i landet.

Justitieminister Ralph Kasambara sa att han ville ha en debatt i frågan innan parlamentet tar beslut om att behålla lagarna eller inte.

Amnesty välkomnar uttalandet och hoppas att det ska fungera som ett första steg för att få stopp på diskriminering och förföljelse på grundval av verklig eller upplevd sexuell läggning och könsidentitet i Malawi.

Artiklarna 153 och 156 i Malawis strafflag kriminaliserar samkönade relationer mellan män och de som döms riskerar upp till 14 års fängelse, med eller utan kroppsstraff.

Artikel 137A kriminaliserar "oanständigt beteende mellan kvinnor", och de som befinns skyldiga kan dömas till fem års fängelse.

Två personer dömdes i maj 2010 till 14 års fängelse i Malawi för att ha haft en homosexuell relation men de benådades kort därefter efter internationella fördömanden.