Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kenya och Guatemala - steg mot avskaffande av dödsstraffet

Publicerad: 15 december 2017

Kenyas Högsta domstol har i en dom den 14 december förklarat att obligatoriskt dödsstraff strider mot konstitutionen. Domen är ett viktigt steg mot ett totalt avskaffande av dödsstraffet i landet.

Domen förkunnades efter en inlaga från två män som suttit i dödscell de senaste 14 åren. Det betyder att domare nu har utrymme för att göra en egen bedömning och inte längre automatiskt kommer att utdöma dödsstraff för människor som fällts för mord eller väpnat rån - de enda två brott som fortfarande är belagda med dödsstraff i Kenya.

Det är nu dags för de kenyanska myndigheterna att vidta de nödvändiga rättsliga åtgärderna för att avskaffa dödsstraffet totalt och ansluta sig till de hittills 105 länder som förpassat straffet till historien.

Även i Guatemala har dödsstraffet för vanliga brott förklarats strida mot konstitutionen. Den 24 oktober beslöt konstitutionsdomstolen att paragraferna om dödsstraff i strafflagen och lagen om narkotikabekämpning är emot författningen då de omfattar “farligheten” hos förövaren som en grund för att avgöra om dödsstraffet ska tillämpas. Paragraferna strider också mot den Amerikanska konventionen om mänskliga rättigheter. Beslutet bygger på ett tidigare utlåtande från domstolen från den 22 mars 2016. Då förklarades bestämmelserna i artikel 132 i strafflagen, som föreskrev det obligatoriskt dödsstraffet under vissa omständigheter av överlagt mord, strid mot konstitutionen. Dödsstraffet finns dock än så länge kvar i den militära strafflagen.