Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kambodja: Friade från mordanklagelser

Publicerad: 1 oktober 2013


Born Samnang och Sok Sam Oeun, som suttit fängslade anklagade på falska grunder för mordet på en fackföreningsledare frikändes och frigavs den 26 september. Amnesty anser att de båda utsågs till syndabockar av de kambodjanska myndigheterna.

 Chea Vichea, ledare för Free Trade Union of Workers i Kambodja, mördades den 24 januari 2004. Han var vid tiden för sin död en välkänd och respekterad fackföreningsledare som kämpade för arbetarnas rättigheter i Kambodjas spirande klädindustri. Han var även en av grundarna av oppositionspartiet SRP (Sam Rainsy Party).

Ögonvittnen berättade att den omaskerade mördaren flydde på en motorcykel som kördes av en medbrottsling. Några dagar senare greps Born Samnang och Sok Sam Oeun. Vid gripandet sa Phnom Penhs polischef: " Vi har funnit Chea Vicheas mördare" - helt i strid med antagandet om att en person ska betraktas som oskyldig tills motsatsen är bevisad.

I augusti 2005 dömdes Born Samnang och Sok Sam Oeun till 20 års fängelse i en mycket bristfällig rättegång. Både två hade starka alibin vid tiden för mordet och åklagaren kunde inte presentera några direkta bevis förutom ett vittnesmål från Born Samnang, som denne hävdar tvingats fram under slag och hot.

Den 10 augusti 2006 hävdade ett nyckelvittne, som tidigare inte vågat träda fram på grund av rädsla och numera lever i exil, att Born Samnang och Sok Sam Oeun inte fanns på platsen för mordet. Pnomh Penhs tidigare polischef, som befinner sig i självvald exil, och var den som ledde undersökningen av mordet medgav i en intervju i augusti 2006 att han vid tiden för gripandet förstått att de två männen " inte hade något med mordet att göra".

Två svenska amnestygrupper har arbetat för de båda männens frigivning.

Foto: © LICADHO
Born Samnang och Sam Sok Oeun vid frigivningen 26 september 2013