Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Iran: Omvandlad dödsdom

Publicerad: 30 januari 2012

Iran: Omvandlad dödsdom

Ung kvinna står framför berg

Amnesty välkomnar att dödsdomen mot Zeynab Jalalian, Iran, har omvandlats till livstids fängelse. 

Zeynab Jalalian, en kurdisk kvinna från nordvästar Iran dömdes till döden i början av 2009 efter att ha suttit fängslad i åtta månader. Hon var anklagad för "mohareb" - fiendeskap mot Gud - en åtalspunkt som ofta används mot dem som anklagas för väpnat uppror. Zeynab påstods vara medlem i, och ha stött och rekryterat medlemmar till ett kurdiskt oppositionsparti.

Amnesty kommer att fortsätta arbeta för Zeynab Jalalian då rättegången mot henne uppges ha varit mycket bristfällig. Enligt uppgift fick hon inte tillgång till advokat och rättegången varade bara några minuter.

2012-01-30