Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Indonesien: Filep Karma är fri efter över tio år i fängelse

Publicerad: 7 december 2015

Efter mer än ett årtionde i fängelse har nu den västpapuanske självständighetsaktivisten Filep Karma frigivits, rapporterade Amnesty International den 19 november.

– Filep Karma skulle inte ha tillbringat en enda dag i fängelse och det var en upprörande travesti på rättvisa att han överhuvudtaget ställdes inför rätta, sade Josef Benedict, kampanjchef för Amnesty Internationals avdelning för Sydostasien. Varje indonesier borde ha rätt att uttrycka sig fritt och använda mötesfrihet.

Filep Karma deltog i en ceremoni 2004 då Morning Star, symbolen för ett självständigt Västpapua, hissades. Omkring 200 personer hade då samlats till en fredlig ceremoni i Abepura den 1 december för att hissa den flagga som användes 1962 när Västpapua, då Nederländska Nya Guinea, utropade självständighet. Indonesien införlivade dock området vilket FN godtog 1969 efter att en utlovad folkomröstning ersattes med att drygt 1 000 handplockade personer sade ja till att Västpapua skulle bli en del av Indonesien.

De indonesiska myndigheterna har slagit ner hårt på alla symboler som uttrycker stöd för självständighet åt delar av Indonesien och Filep Karma dömdes till 15 ås fängelse. Amnesty har betraktat honom som samvetsfånge. År 2011 lyftes hans fall fram i Amnestys kampanj ”Skriv för frihet” och 65 000 personer uttryckte sitt stöd för Filep Karma.

Amnesty anser att frigivningen borde följas av att alla samvetsfångar i Indonesien friges. Amnesty tar inte ställning till Västpapuas framtida status men anser att yttrandefriheten också måste omfatta stöd för självständighet.

Efter frigivningen skickade Filep följande meddelande:

“I thank my friends from Amnesty International that have long been fighting for my release. I personally would like to thank all my friends, including the friends that I do not know, whether it's a member of Amnesty International or not. I thank the school children and university students from all over the world who have sent letters to me. I still need the support of Amnesty International because the fight for the human rights in Papua has not yet finished, the release is only the beginning. I will continue to fight for human rights in Papua”.