Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Guvernören i Oregon, USA, stoppar avrättningar

Publicerad: 29 november 2011

Guvernören i Oregon stoppar avrättningar

Amnesty International välkomnar beslutet av Orgeons guvernör, John Kitzhaber, att införa ett moratorium (stopp) för avrättningar under sin återstående ämbetstid.

Den 22 november beviljade guvernören uppskov för Gary Haugen som skulle ha avrättats den 6 december efter att denne avstått från vidare överklaganden. 

I ett uttalande sade guvernör Kitzhaber att han låtit två tidigare avrättningar genomföras "trots mitt personliga motstånd mot dödsstraffet." Avrättningarna skedde 1996 och 1997 under guvernörens första mandatperiod.

- Jag tror inte att de avrättningarna gjort oss säkrare, och säkerlige gör de inte oss ädlare som samhälle. Jag kunde inte på nytt delta i något som jag anser vara moraliskt fel, sa Kitzhaber.

Guvernör Kitzhaber sade att han hade valt att inte omvandla dödsstraffen för Gary Haugens och de 36 andra dödsdömda i Orgeon därför att "delstatens politik inte är min ensak att besluta". Han sade att han det var hans förhoppning och avsikt att moratoriet för avrättningar skulle medföra "en efterlängtad omvärdering av vår nuvarande politik och dödsstraffet  "eftersom" vi inte längre kan bortse från motsättningar och orättvisorna i vårt nuvarande system ".

Guvernör Kitzhaber tillträdde i januari 2011 och hans mandat löper fram till januari 2015.

2011-11-29