Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Guatemala - Frigivningar visar missbruk av rättssystemet

Publicerad: 27 juli 2016

 
Fredagen den 22 juli frikände enhälligt en domstol i Guatemala sju människorättsförsvarare som tillbringat nästan ett och ett halvt år i häkte.  De är alla försvarare av vatten- och markrättigheter i Huehuetenango, Guatemala.
 
Alla sju var anklagade för bland annat “illegalt kvarhållande, hot och uppmaning till brott” i samband med olika fredliga demonstrationer i Santa Cruz Barillas den 23 april 2013 och i Santa Eulalia 23 januari 2014 och 19 och 20 januari 2015. 
 
Domen analyserade urfolkens ledares legitima roll som medlare och talespersoner, och underströk att myndigheterna inte bör kriminalisera deras agerande. Domstolens ordförande riktade sig också till åklagarmyndigheten och påpekade kraftfullt att domare inte får bli instrument  för kriminalisering av försvarare av de mänskliga rättigheterna.
 
För två av de friade, Rigoberto Juárez och Domingo Baltazar, väntar ytterligare rättsförhandlingar, planerade till april 2017. Ytterligare mellan åtta och 20 häktningsorder finns utfärdade för andra landrättsaktivister. Amnesty kommer att försätta övervaka situationen i regionen.
 
Läs mer (endast på spanska)