Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Frigivningar av samvetsfångar

Publicerad: 3 juli 2012

Flera av de samvetsfångar som svenska amnestygrupper arbetat med har frigivits under senare tid. 

Ronak Safarzadeh, Iran, frigavs villkorligt den 10 maj. Ronak som är iransk kurd har varit aktiv i två organisationer för kvinnors rättigheter och dömdes 2009 till sex års fängelse anklagad för medlemskap i en väpnad kurdisk grupp. Amnesty betraktade Ronak som samvetsfånge, fängslad enbart på grund av hennes arbete för kvinnors rättigheter och den kurdiska minoritetens rättigheter.

I Azerbajdzjan frigavs nio aktivister den 22 juni som fängslats efter fredliga protester under våren 2011. Bland de frigivna fanns Tural Abbasli, ledare för ungdomsrörelsen i ett av Azerbajdzjans ledadande oppositionspartier. Han dömdes till två och ett halvt års fängelse för att deltagit i en otillåten protest mot regimen.

Den 3 juli kom nyheten om ytterligare en fångamnesti i Burma. Omkring 80 fångar frigavs, bland dem ett tjugotal politiska fångar. Bland de frigivna finns Ko Aye Aung, som suttit fängslad sedan 1998 för att ha delat ut flygblad och organiserat studentdemonstrationer och Khun Kawrio  dömd till 30 års fängelse för fredliga politiska aktiviteter i samband med folkomröstningen 2008.