Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Colombia: Sällsynt dom mot militär

Publicerad: 31 augusti 2012

 

En civil domstols utslag att döma en colombiansk underofficer till 60 års fängelse för mord och våldtäkt är en seger för dem som driver kampanjer mot straffrihet för sexuella brott som begåtts under landets flera decennier gamla väpnade konflikt, säger Amnesty.

Måndagen den 27 augusti dömdes underlöjtnant Raúl Muñoz Linares för våldtäkt och mord på den 14-åriga Jenni Torres, liksom för mordet på hennes bröder, nio-årige Jimi och sex-årige Jefferson, och för våldtäkt av en annan flicka. Brotten begicks i oktober 2010 i Tame i Araucaregionen i nordöstra Colombia. 

 - Domen mot Raúl Muñoz vittnar om uthålligheten från offrens familjer och deras advokater. Det är sällsynt att förövarna av brott mot mänskliga rättigheter någonsin ställs inför rätta i Colombia, och mer så om de är medlemmar i säkerhetsstyrkorna och om brottet är sexuellt våld ", säger Amnestys Colombiautredare Marcelo Pollack.

Målet mot Raúl Muñoz har förhalats genom tvivelaktig taktik från hans försvarsadvokater, något som föranledde till kritik från domaren - och präglades av  av den lokala armébataljonens underlåtenhet att hjälpa de anhöriga till barnen.

Efter att de tre barnen försvann i Tame i oktober 2010 vägrade armén att söka efter dem. När kropparna sedan hittades vägrade de lokala myndigheterna att ta hand om kvarlevorna.

Trots upprepade klagomål från byar i området att soldater regelbundet sexuellt ofredade och våldtog kvinnor och flickor försökte armén att skylla övergreppen på lokalbefolkningen, kriminella gäng och gerillan.

I mars 2011överfördes målet ill huvudstaden Bogotá av säkerhetsskäl efter att rättens ordförande, Gloria Constanza Gaona, sköts till döds i Saravena, Arauca. Familjen Torres hotades och tvingades lämna området. Även en människorättsorganisation som hjälpte offrens familjer hotades.

Sexuellt våld i Colombiakonflikten

Sexuellt våld fortsätter att vara ett utmärkande drag för Colombias 45-årig konflikten. Alla stridande parter - säkerhetsstyrkorna, gerillan och paramilitären - är ansvariga för sådana brott.

Colombias författningsdomstol beskrev 2008 sexuellt våld i konflikten som "vanlig, omfattande, systematisk och osynlig", och uppmanade myndigheterna att vidta effektiva åtgärder för att stoppa denna typ av övergrepp och straffriheten för de ansvariga.

Men fyra år senare undgår fortfarande den stora majoriteten av de ansvariga för konfliktrelaterade sexualbrott rättvisan.