Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Mänskliga rättigheter 2017/2018

Amnestys årsrapport 2017:  Ett år av politisk hätskhet och motkrafter

Det senaste året har världsledare spridit hat, inte värnat om mänskliga rättigheter, ignorerat brott mot mänskligheten och låtit ojämlikhet och lidande gå för långt. Detta har lett till massprotester, vilket visar oss att även om utmaningarna aldrig har varit större, så är viljan att bekämpa orättvisor precis lika stark. 

Amnesty Internationals årsrapport 2017/18 dokumenterar allvarliga människorättskränkningar i 159 länder och presenterar den mest omfattande analysen om människorättssituationen i världen idag.

“Förra året var vår värld djupt involverad i många kriser, med tongivande ledare som spred en mörk vision av ett samhälle förblindat av rädsla. Det uppmuntrade till intolerans - men många fler stod upp för en mer mer hoppfull framtid”, säger Salil Shetty, generalsekreterare för Amnesty International.

Läs hela rapporten som pdf

Läs vårt pressmeddelande om rapporten