Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnesty Återblick

Aktivister kampanjar för kvinnors rättigheter i Tunisien 2016 En gång om året återkopplar vi till dig som medlem eller givare för att berätta om hur ditt ekonomiska stöd används i arbetet för mänskliga rättigheter. Vilka frågor har vi lyft? Vilka kampanjer har vi arbetat med? Vilka resultat har vi nått? Hur går det för Amnesty som medlemsorganisation? 

Ladda ned Återblick som PDF

 

Amnesty Återblick from Amnesty International Sverige

 

Senast ändrad:
22 februari 2017 09:58