Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ung i Amnesty

Vi har drygt 60 grupper för unga runt om i landet, de flesta är verksamma på gymnasie- eller högskolor. Grupperna spelar en central roll i vår verksamhet och det finns många intressanta utbildningar och träffar för grupperna. Vi vill gärna bli fler, så engagera dig du med!  

Ungdomar spelar en central roll i all vår verksamhet. Student- och ungdomsgrupperna arbetar  med kampanjer och aktioner, skriver vädjanden till makthavare, informerar om mänskliga rättigheter på sina skolor och arrangerar utåtriktade aktiviteter eller evenemang.

Att vara med i en studentgrupp på högskolan eller att vara med i en ungdomsgrupp på gymnasiet  är oerhört spännande och givande. Du behöver inte gå på gymnasiet för att vara med i en grupp eller starta en ny grupp, det finns nämligen ett par grupper som inte är knutna till gymnasieskolan. När du är medlem i Amnesty kan du även delta på massor av olika utbildningar, träffar och möten. Det anordnas två nationella ungdomsträffar för aktivister på gymnasiet per år. På regional nivå anordnar vi flera träffar per termin i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns även möjlighet att du som aktiv medlem kan delta på internationella träffar.

För dig som redan är Amnestyaktivist finns aktivism.amnesty.se där du kan se aktuella kampanjer  och vilka möten och utbildningar som är på gång.

Du som är nyfiken på vår verksamhet för unga och vill veta mer om hur du som ung kan engagera dig för mänskliga rättigheter, om det finns en grupp nära dig eller på din skola eller vill få hjälp att bilda en ny grupp kan kontakta Amnestys nationella ungdomssamordnare:

Emma Brossner Skawonius. Telefon  08/729 02 43 eller emma.brossner-skawonius@amnesty.se