Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Praktik på Amnesty

Som praktikant hos Amnesty erbjuds du en kvalificerad yrkespraktik där du aktivt medverkar i det dagliga arbetet på sekretariatet och får handledning av Amnestys personal. Under praktikperioden får du mycket god insyn i och kunskap om Amnestys arbete och om hur en frivilligorganisation fungerar. Självklart lär du dig också mycket om mänskliga rättigheter.


Här på Amnesty får jag ta egna initiativ och stort ansvar, vilket jag tycker är jättekul.


Jag får göra kvalificerade arbetsuppgifter som är oerhört lärorika, och som verkligen knyter an till min utbildning.

Praktiken omfattar ca 20 veckor på heltid under vår eller höst. Visst helgarbete kan förekomma.

Praktikplatserna är oavlönade, men en lunchersättning om 90 kr/dag utgår. Praktikantperioden börjar med en introduktionsutbildning på tre dagar på sekretariatet i Stockholm. Under din praktiktid får du också möjlighet att delta i Amnestys lokala arrangemang och utbildningar.

För att söka praktikplats på Amnesty ser vi gärna att du har intresse för och gärna kunskap om mänskliga rättigheter. Övriga kvalifikationer och meriter står beskrivna i respektive annons.
Vi tar i första hand emot sökanden som ska göra praktik inom ramen för sin utbildning. 

Nedan hittar du annonserna för samtliga praktikplatser inför höstterminen 2017. Välkommen att söka senast 20 april!


Ungdomsaktivism, 1 plats, Stockholm


Ungdomsaktivism, 1 plats, Malmö


Ungdomsaktivism, 1 plats, Göteborg


Kampanj, 1 plats, Malmö


Kampanj, 1 plats, Göteborg


Kampanj, 1 plats, Stockholm


Amnestyfonden, 1 plats, Stockholm


Folkrätt och juridik, 1 plats, Stockholm


Flykting och migration, 4 platser, Stockholm


Lobby, 1 plats, Stockholm


 

 

 

 

Senast ändrad:
23 mars 2017 10:30