Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Lediga jobb på Amnesty

Amnesty arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald. Arbetsplatsen passar alla medarbetare och i vårt arbete vill vi ta tillvara människors olikheter såsom kön, etnisk-/kulturell bakgrund, sexuell identitet och läggning, funktionsnedsättning, ålder, utbildning och arbetslivserfarenhet.

För närvarande finns följande lediga tjänster:

GÖTEBORG

MALMÖ

STOCKHOLM