Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Skriv ett testamente för mänskliga rättigheter

Lämna en testamentsgåva till Amnesty International och bidra till att kampen för de mänskliga rättigheterna fortsätter. Du tar ställning mot orättvisor och för alla människors lika värde. Nu och i framtiden. 

Varje gåva gör skillnad. Med din gåva skapar vi opinion och utövar påtryckningar starka nog att stärka skyddet för mänskliga rättigheter och långsiktigt förändra och förbättra människors villkor. Samtidigt hjälper vi dem som drabbas här och nu.  

Här kan du läsa om hur man skriver ett testamente och hitta information kring arv och testamenten. Du kan också bläddra i vår testamentsbroschyr. 

Ge en gåva för en mänskligare framtid och bidra till att arbetet för en bättre värld lever vidare - tills mänskliga rättigheter gäller alla, alltid. 

(Ladda ned broschyren som pdf)

Testamentsbroschyr from Amnesty International Sverige