Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Skänk din aktieutdelning till Amnesty! 

Nu kan du som direktäger aktier skänka dina utdelningar skattefritt till Amnesty. Du betalar ingen skatt på gåvan vilket innebär att 100 kr motsvarar ca 143 kr innan skatt. 

Vill du skänka din aktieutdelning till Amnesty, fyll i denna blankett (wordfil att ladda ner) och skicka till din bank eller förvaltare.

Agera innan bolagstämman!

För att du skall bli skattebefriad måste du avsäga dig rätten till utdelning innan bolagsstämman. Kom ihåg att bankerna kan behöva tid för att administrera ditt ärende, så var gärna ute i god tid. 

Tänk på:

  • Du måste göra Amnesty till mottagare ("rättighetsinnehavare") till din utdelning minst en vecka före bolagsstämman i det utdelande bolaget.
  • Du kan bara skänka bort kontant utdelning från börsnoterade bolag.
  • Möjligheten att skattefritt skänka utdelning gäller enbart privatpersoner.
  • Skriv ut och fyll i blanketten ovan så går det enklare.

 

Tidsplan

Januari/ februari:

Börsbolagen offentligör vad de planerar att ge i utdelning.

Mars: 

Dags att ändra mottagare av din utdelning. Använd blanketten ovan. Det tar ca fem bankdagar att registrera Amnesty som mottagare av din utdelning.

April/ maj:

Bolagsstämman fattar beslut om utdelning. Alla som äger aktier på bolagsstämmodagen får utdelning. Datum för bolagsstämman finns på bolagens hemsidor.

Omkring sex dagar efter bolagsstämman betalas utdelningen ut via VPC. Om dina aktier finns på ett vp-konto får vi besked från VPC att du har skänkt en gåva. Om aktierna finns i en depå är det däremot inte säkert. Fråga din bank om du är osäker.

Aktiegåvan.se

Under våren 2010 informerar Amnesty tillsammans med 43 andra frivilligorganisationer och FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) om möjligheten att skänka aktieutdelningen skattefritt till en ideell organisation. Läs mer på www.aktiegåvan.se