Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Ta ställning mot orättvisor - bli medlem!

Du kan stödja Amnestys arbete genom att bli medlem och bli del av världens största människorättsorganisation.

Ditt medlemskap kommer att göra stor nytta. Ett medlemskap för 12 månader kostar 240 kronor, eller 160 kronor om du är under 20 år. Bästa sättet för oss är att du betalar via autogiro.

I medlemskapet ingår Amnestyboken, Amnesty Press 4 nummer per år, rösträtt på Amnestys årsmöte, Amnestypin, kurser till medlemspris, och tillgång till våra medlemssidor.