Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Det finns många sätt att betala ditt medlemskap på

Ditt medlemskap kommer att göra stor nytta. Ett medlemskap för 12 månader kostar 240 kronor, eller 160 kronor om du är under 20 år. 

Betala via autogiro, det håller ner administrationskostnader!

Betala gärna via autogiro – det är både enkelt för dig och väldigt bra för oss. Vi kan räkna med ditt bidrag varje månad vilket underlättar vår planering. Samtidigt minskar vår administration så att ännu större del av dina pengar går direkt till arbetet för mänskliga rättigheter. 

Har du tillgång till e-legitimation kan du signera autogiromedgivande för medlemsavgiften direkt. Annars kan du fylla i vårt autogiroformulär och skriva ut själv – eller få det hemskickat. 

Kortbetalning eller Internetbank

Här kan du betala direkt med ditt kort eller logga in på din Internetbank. Vi skickar hem ett inbetalningskort för att förnya ditt medlemskap efter 12 månader.

Beställ inbetalningskort

För dig som betalar räkningar via kassaservice eller annan betalservice behöver ett inbetalningskort. Beställ det genom att e-posta ditt namn och adress på medlemsservice@amnesty.se eller ring 0771 - AMNESTY (0771 - 266 37 89).

Det går även bra att betala till vårt Plusgiro eller Bankgiro:

PG: 90 00 72-0 BG: 900-0720. Märk inbetalningen med MEDLEMSKAP och se till att din avsändaradress kommer med.