Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Starta en grupp

Amnesty har cirka 190 grupper i Sverige som arbetar med bland annat kampanjverksamhet, opinionsbildning, medlemsvärvning och insamling. 

En Amnestygrupp har fyra övergripande uppgifter:

  • Att utöva påtryckningar på makthavare att respektera mänskliga rättigheter. Arbetet bedrivs främst genom brevskrivning, men det förekommer även vissa former av lobbyarbete.
  • Att Informera, utbilda och skapa opinion kring mänskliga rättigheter.
  • Att värva medlemmar, både aktiva medlemmar och personer som stödjer Amnesty genom sin medlemsavgift.
  • Att samla in pengar till Amnestys verksamhet

Med utgångspunkt från Amnestys kampanjer, arbetsformer och arbetsmetoder avgör varje grupp själv vilka delar av verksamheten man vill fokusera på, samt hur man vill bedriva sitt arbete. För mer detaljerad information om hur man går tillväga för att starta en ny Amnestygrupp, se vår aktivistportal.

Frågor och svar om Amnestys grupper

Måste man vara medlem för att vara med i en Amnestygrupp?
Ja. Amnestys medlemmar fungerar i många sammanhang som talespersoner eller representanter för Amnesty, och då tycker vi också det är rimligt att de ska vara medlemmar.

Bortsett från medlemsavgiften, kostar det något att vara med i en Amnestygrupp?
Nej. Lokala grupper finansierar sin verksamhet via bidrag från svenska sektionen av Amnesty eller via insamlingsverksamhet - inte via sina medlemmars privata pengar.

Vilket stöd får gruppen från Amnesty?
Alla grupper får ett utskick varje månad med instruktioner och information om kommande kampanjer och aktiviteter. Amnesty arrangerar regelbundet utbildningar för sina aktiva medlemmar. Det går också att få hjälp från personalen på sekretariatet eller via aktivistportalen.

Till vem vänder jag mig om jag vill starta en ny grupp?
Kontakta Mats Engman, verksamhetsutvecklare på sekretariatet (08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se), så får ni den hjälp ni behöver för att komma igång med ert arbete.