Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Starta en grupp

Amnesty har cirka 200 lokala grupper utspridda i landet. Alla grupper arbetar för mänskliga rättigheter på sitt sätt, en del grupper fokuserar på specifika teman som dödsstraffet och andra grupper jobbar mycket med att samla in pengar till Amnesty genom att exempelvis anordna konserter.

En Amnestygrupps arbete kan delas in i fyra kategorier:

 • Utöva påtryckningar på makthavare att respektera mänskliga rättigheter. Arbetet bedrivs främst genom brevskrivning, men det förekommer även vissa former av lobbyarbete.
 • Informera, utbilda och skapa opinion kring mänskliga rättigheter.
 • Värva medlemmar, både aktiva medlemmar och personer som enbart stödjer Amnesty genom sin medlemsavgift.
 • Samla in pengar, främst för att finansiera den egna gruppens arbete

Gruppen bestämmer själv vilka delar av arbetet man vill lägga tonvikt vid. Arbetet bygger främst på medlemmarnas egna intressen, kunskaper, idéer och erfarenheter.

Det finns en hel del stöd att tillgå i form av Aktivistportalen, kontakt med Amnestys sekretariat och genom kontakt med andra erfarna Amnestymedlemmar.

Här är några av de olika arbetsformer en grupp kan välja att arbeta med:

 • Kortkampanjen
 • Blixtaktioner
 • Aktionsfall, ett långsiktigt åtagande att vädja för en enskild person som behöver Amnestys stöd.
 • Landprogram, för grupper som långsiktigt vill fokusera på ett specifikt land eller en specifik region.
 • Kampanjer där arbetet består både av opinionsbildning i Sverige och brevskrivning gentemot berörda myndigheter i andra länder.
 • Information om mänskliga rättigheter, tex besök i skolklasser, dela ut flygblad på stan, göra utställningar, spela gatuteater, arrangera seminarier, skriva insändare...
 • Insamling

Insats

Som grupp får ni varje månad utskicket Insats, som innehåller material att arbeta med, inbjudan att delta i kampanjer och utbildningar, samt information om vad som händer inom Amnesty. Insats skickas via e-post till alla grupper den första onsdagen i varje månad.

Medlemskap

Alla medlemmar i grupper ska vara medlemmar i Amnestys svenska sektion. Detta står i sektionens stadgar, och det är dessutom rimligt att man är medlem i den organisation man representerar. Som medlem i en amnestygrupp hanterar man dessutom regelbundet internt material, som inte får lämnas ut utanför rörelsen.

Ekonomi

Amnestys grupper finansierar sitt arbete (portokostnader, utbildningar, möten, inköp av material etc.) via insamling - inte via medlemmarnas privata pengar. Det enda man själv ska behöva betala för att arbeta aktivt i Amnesty är den egna medlemsavgiften. Grupperna bidrar också till Amnestys ekonomi genom att medverka i centralt organiserade insamlingar eller genom egna bidrag till Amnesty centralt.

Gruppens struktur

Alla grupper ska utse en gruppsekreterare, som fungerar som gruppens kontaktperson, en kassör och en revisor.

Att bilda en ny grupp

Kontakta Mats Engman på sekretariatet (08-729 02 66, mats.engman@amnesty.se), så får ni den hjälp ni behöver för att komma igång med ert arbete. På Aktivistportalen kan du läsa allt som kan tänkas behövas om hur ni kan arbeta i gruppen och om vilka riktlinjer som finns.