Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Kvinnorättsgruppen

Kvinnor i bröllopsklännings som håller i rosor

Varje dag, världen över, kränks kvinnors mänskliga rättigheter. När det gäller till exempel våld i hemmet, är det sällan som gärningsmannen ställs till svars. Många gånger råder total straffrihet. Kvinnors mänskliga rättigheter anses ofta som mindre viktiga. Men ett brott är ett brott oavsett vem som är förövaren och vem som är offret.

Kvinnorättsgruppen agerar mot all form av psykiskt och fysiskt våld mot kvinnor som bland annat trafficking, könsstympning, hedersmord, våldtäkt i krig och sexuell tortyr. I gruppen finns expertis om kvinnors situation i världen. Vi föreläser, arrangerar och deltar i debatter samt ger ut ett e-postbaserat nätverksutskick åtta gånger per år som innehåller bland annat vädjandefall och nyheter.

I gruppens uppgifter ingår att bevaka, utbilda och informera om kvinnors mänskliga rättigheter och om de övergrepp som begås mot kvinnor, samt att delta i Amnestys kampanjarbete mot sådana övergrepp. Vi samarbetar också med andra grupper och specialgrupper inom Amnesty, samt med andra organisationerr som arbetar med kvinnors mänskliga rättigheter.

Runt om i världen kränks, våldtas, torteras och diskrimineras kvinnor och flickor på grund av sitt kön. De ses oftast som offer och inte som individer med makt över sitt eget liv. De vill vi i kvinnorättsgruppen förändra!

Gruppen finns representerad på fyra orter i landet
- Göteborg
- Malmö/Lund
- Stockholm
- Umeå

Håll dig uppdaterad om kvinnors rättigheter; prenumerera på vårt månadsbrev

Kontakt:
kvinnorattsgruppen@mail.amnesty.se