Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

HSV-gruppen

Kvinnor och barn sitter på marken i en by

Hälso-och sjukvårdsgruppen (HSV) är en specialgrupp inom svenska Amnesty som arbetar med mänslliga rättigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet. Amnesty behöver specialgrupper för att få kompetens inom olika områden och hjälp med utredningar och aktioner. Vår yrkeserfarenhet och titel ger tyngd till uttalanden i medicinska frågor.

Gruppen är öppen för studenter och yrkesutbildade inom alla hälso-och sjukvårdsområden; läkare, sjuksköterskor, apotekare, tandläkare, psykologer med flera.

Vad gör vi?

Vi arbetar för människors rätt till hälso-och sjukvård och mot tortyr, orimliga och orättfärdiga straff och dåliga förhållanden i fängelser. Vi agerar bland annat mot dödsstraffet, olika typer av kroppsbestraffningar och mot kvinnlig könsstympning. Vi protesterar när sjukvårdspersonal deltar i verksamhet som kränker mänskliga rättigheter.

I Sverige arbetar vi för att förbättra undervisningen i etik och mänskliga rättigheter i vårdutbildningar och arrangerar föreläsningar, seminarier och utställningar. Vi samarbetar med olika vårdinstanser, till exempel de som behandlar tortyr- och traumaskadade och med andra specialgrupper inom Amnesty som Juristgruppen och Aktionsgruppen mot dödsstraffet.

Vad kan du göra?

För att komma med i gruppen måste du vara medlem i svenska sektionen av Amnesty International. Sedan kan du bli medlem i HSV genom att betala en medlemsavgift vars storlek du själv bestämmer. Som medlem får du regelbudet utskick från oss med aktioner där du ombeds skriva brev, information om seminarier och utbildningar.

Kontakta oss via hsv@mail.amnesty.se