Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Att arbeta med flyktingar och migranter

Bakom ett staket trängs människor med blå lappar i händerna

Är du intresserad av flykting- och migrationsfrågor? Vill du engagera dig i flyktingar och migranters situation?

- Då är du välkommen att gå en grundkurs i asylrätt och Amnestys åtagande inom flykting- och migration. Du hittar aktuella tider i kalendariet.

Kursen är gratis för Amnestymedlemmar och ger en ordentlig översikt av den internationella flyktingrätten, den svenska asylprocessen och hur Amnesty arbetar med dessa frågor.
Efter att du gått kursen kan du ansöka om att gå med i en av Amnestys förvarsgrupper eller att bli flykting- och migrationssamordnare.

En flykting- och migrationssamordnare har specialkunskaper inom flykting- och migrationsområdet och är en resurs till svenska sektionen och till de olika distrikten i landet, till exempel genom att arrangera seminarier och delta i planeringen av Amnestys kampanjer på detta område. 

Förvarsgrupperna besöker Migrationsverkets förvar i Malmö, Göteborg, Flen, Märsta och Gävle. I uppdraget ligger bland annat att bevaka att de förvarstagnas rättigheter tas tillvara samt att finnas där som stöd för de förvarstagna. Det är sekretariatets personal samt två flykting- och migrationssamordnare som i samråd utser medlemmar till förvarsgrupperna. I bedömningen beaktas bland annat den sökandes lämplighet och erfarenhet samt förvarsgruppens sammansättning.

Är du intresserad av att få veta mer om hur du kan bli aktiv inom flykting- och migrationsfrågor?

Kontakta Madelaine Seidlitz på madelaine.seidlitz@amnesty.se eller 08-729 02 51.

Läs mer om flyktingars och migranters rättigheter och Amnesty Internationals arbete i dessa frågor här