Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Fackliga gruppen

Aktivister med kors för munnarna protesterar med skyltar på stan

Runt om i världen förföljs människor enbart på grund av sin fackliga aktivitet. De mördas, torteras, dödshotas, åtalas på falska grunder och döms till långa fängelsestraff.

Fackliga gruppen arbetar med att främja fackliga rättigheter och protestera mot kränkningar av de fackliga rättigheterna. Gruppens utåtriktade arbete sker främst genom ett nätverk där flertalet medlemmar kommer från fackliga organisationer.

Specialgruppen har också ett nätverk som arbetar för medieanställda. Journalister, nyhetsfotografer, författare, redaktörer, poeter och tidningsutgivare kan genom sitt arbete hota auktoritära ledare. Att kämpa för yttrandefriheten är viktigt för Amnesty. Därför är det naturligt med ett speciellt nätverk för sådana fall.

Som deltagare i något av de kostnadsfria nätverken får du några utskick per månad med bakgrundsinformation och ett eller flera färdiga brevförslag. Breven kan enkelt anpassas till en kollektiv avsändare, exempelvis din organisations styrelse. Du kan också sprida vårt utskick till dina arbetskamrater och försöka få dem att ansluta sig till nätverken. Har du facklig erfarenhet är du också välkommen att engagera dig i Fackliga gruppen.

Kontakt: fackligagruppen@mail.amnesty.se

Läs mer på Fackliga gruppens hemsida