Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Amnesty Business Group

Pojke sitter i stol

Amnesty Business Group (ABG) arbetar för att påverka företag att respektera mänskliga rättigheter i all sin verksamhet, för stater att ställa företag till svars när de gör sig medskyldiga till kränkningar och för säkerställa att de som drabbas får till gång till rättvisa.

Globalisering, företag och mänskliga rättigheter.

- Jag utmanar företag att ge samma stöd för att utöka skyddet för de mänskliga rättigheterna som de har gjort för att skydda företagens investeringar, sa Irene Khan, före detta generalsekreterare på Amnesty International.

Globaliseringen har markant förändrat världen vi lever i. Stora transnationella företag har större makt och inflytande nu än tidigare. De flesta företag bidrar positivt till de samhällen där de verkar. Men inte alla.

ABG är en specialgrupp inom svenska Amnesty.
Läs mer på Amnestys Business Groups hemsida