Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Aktionsgruppen mot dödsstraffet

Soldater håller fast en kvinna medan en annan soldat riktar ett gevär mot henneVarje år avrättas tusentals människor världen över genom halshuggning, arkebusering, dödlig injektion, elektriska stolen, stening och hängning. Ytterligare tusentals människor sitter just nu i dödsceller runt om i världen och väntar på sin avrättning.

Dödsstraffet är det yttersta förnekandet av mänskliga rättigheter och den mest extrema formen av grym behandling, där den dödsdömde och dennes familj utsätts för enormt psykiskt lidande. En avrättning är dessutom oåterkallelig och i flera av världens länder har oskyldiga blivit avrättade. Ett dödsstraff är inget annat än ett planerat mord utfört av staten.

Många länder försvarar sitt användande av dödsstraffet genom att säga att det är avskräckande, alltså att avrättningar hindrar andra människor från att begå brott. Inga undersökningar har visat att så är fallet. Dödsstraff är ett tecken på ett våldsamt samhälle och inte en lösning på det.

1977 hade 16 länder avskaffat dödsstraffet för alla brott. Idag har två tredjedelar av världens länder avskaffat dödsstraffet i lag eller i praktiken. Men flera länder praktiserar dödsstraffet flitigt än idag, något som aldrig kan accepteras. En avrättad människa är alltid en för mycket.

Amnesty motsätter sig dödsstraffet i alla former, utan undantag, oavsett brott, förövare, eller metod som används vid avrättningen.

Dödsstraffet är inte ett straff – det är ett brott.

Detta är AMD

Amnesty är en av de främsta organisationerna i kampen mot dödsstraffet och sedan 1973 har Aktionsgruppen mot dödsstraffet (AMD) funnits inom svenska Amnesty. Vi skriver brev, organiserar aktioner, gör skolbesök, håller föreläsningar och fungerar som en kunskapsbas om dödsstraffet.

AMD består av en blandad grupp människor i alla åldrar som träffas varannan torsdagskväll. Alla som är aktiva i gruppen arbetar ideellt och gruppens arbete utformas därför efter antalet aktiva medlemmar och deras initiativ. Om du har frågor om dödsstraffet, vårt arbete, behöver hjälp med information rörande dödstraffet eller om du av någon annan anledning vill komma i kontakt med oss i AMD så använd vår e-mailadress längst ned på sidan.

Vad du kan göra

Kontakta oss på amd@amnesty.se

Gilla AMD på Facebook

Det finns flera sätt att engagera sig i kampen mot dödsstraffet. Du kan gå med i vår grupp och arbeta direkt tillsammans med oss. Om du är intresserad av det, så är du välkommen att delta på ett av våra möten. Kontakta oss i så fall via vår e-mailadress.

Om du inte har möjlighet att delta aktivt i gruppen så kan du ändå hjälpa till att arbeta mot dödsstraffet genom att gå med i vårt nätverk. Du får då blixtaktioner och information skickade till dig via e-post. Du kan välja att få utskick som rör dödstraffet i hela världen eller bara ett specifikt land. Anmäler dig gör du via länkarna nedan. Du kan även engagera dig på egen hand, till exempel genom att informera om dödsstraffet eller skriva insändare till tidningar i Sverige och utomlands. Vi hjälper gärna till med information i sådana fall.

Länk till information om dödsstraffet på svenska
Länk till information om dödsstraffet på engelska
Anmälan till AMD’s utskick (alla länder)