Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Specialgrupper

Kvinnor i vita kläder på rad med rosbuketter i händerna

Är du särskilt intresserad av ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, vill du engagera dig mer i frågan om dödsstraffet eller något annat tema?

Då kan du gå med i en av Amnestys specialgrupper. De är inriktade på ett särskilt tema eller ämnesområde. En specialgrupp består av ideellt aktiva medlemmar som deltar i arbetet med kampanjer och aktioner som rör respektive grupps arbetsområde.

Specialgrupperna fungerar också som kompetensresurs för sektionen, t.ex. genom att medverka i sekretariatets planering av kampanjer och aktioner, svarar på frågor från medlemmar, media och allmänhet, medverkar i utbildningar och tar fram informationsmaterial om respektive arbetsområde.

Specialgrupperna ska också bedriva ett opinionsbildande arbete gentemot allmänheten, till exempel genom att ta initiativ till utåtriktade aktiviteter, medverka i lobbyinsatser, arrangera seminarier, skriva insändare eller debattartiklar och göra informationsutskick.

För kontaktinformation se under respektive specialgrupp.