Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Gå med i en Amnestygrupp

tecknad bild på personer som håller gula skyltar och en håller tal

Amnesty har cirka 200 lokala grupper utspridda i landet. Alla grupper arbetar för mänskliga rättigheter på sitt sätt, en del grupper fokuserar på specifika teman som dödsstraffet och andra grupper jobbar mycket med att samla in pengar till Amnesty genom att exempelvis anordna konserter.

Innan du går med i en Amnestygrupp ska du vara medlem i Amnesty.

Oavsett vad du gör inom Amnesty så sker arbetet ofta i en grupp. Att organisera sig i en grupp är ett praktiskt och trevligt sätt att arbeta. Amnestys aktiva medlemmar organiseras i arbetsgrupper, specialgrupper och landsamordnare.

Den första arbetsgruppen i Sverige bildades 1965 och idag har Svenska sektionen ca 200 aktiva grupper. Arbetsgruppen har fyra huvuduppgifter:
- att sprida information
- att bedriva påverkansarbete
- att värva medlemmar
- att samla in pengar
 

Kontakta sekretariatet eller läs mer på våra lokala amnestysidor för att få veta var din närmsta Amnestygrupp finns någonstans.