Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Agera på egen hand

För dig som vill engagera dig i Amnestys kampanjer och aktioner utan att gå med i en Amnestygrupp är, som du kanske redan listat ut, vår aktionsform Agera på egen hand ett utmärkt sätt att jobba för mänskliga rättigheter!

Ungefär fyra gånger om året tar vi fram ett material för den som vill agera på egen hand. Oftast består det av infoblad, affisch och petitionslista. Den som beställer materialet får hem det på posten, tar med sig det till sin arbetsplats, skola, syjunta, middag hos vänner eller vart de nu vill. Sedan får de så många som möjligt att skriva under våra krav och skickar därefter listan antingen direkt till makthavaren i fråga eller till oss på sekretariatet så att vi kan lämna över dem 

Aktuell aktion -  Australien

Om du försöker ta dig till Australien med båt utan visum för att söka asyl kommer du aldrig få sätta din fot på australiensiskt territorium. Det är budskapet från den australienska regeringen som stoppar människor på flykt ute till havs och för de till de avlägsna stillahavsöarna Manus och Nauru. Där hålls de i tältläger på obestämd tid. Syftet? Att avskräcka fler människor från att försöka ta sig över havet för att söka asyl i Australien. 

Idag finns barn och vuxna som hållits på öarna i mer än fyra år. Ovissheten och isoleringen har lett till att psykisk ohälsa, självskadebeteende och självmordsförsök är utbrett i lägren.

Förutom kritik från Amnesty, andra människorättsorganisationer och flera regeringar världen över har även FN uttalat att det australiensiska systemet är inhumant och att det strider mot det totala tortyrförbudet. Det undergräver också uppenbart den mänskliga rätten att söka asyl. Samtidigt görs allt oftare uttalanden i Europa och på andra håll om att det australiensiska systemet är en "lösning" att ta efter. Därför är det hög tid att protestera nu!

Amnesty International uppmanar Australien att stänga lägren på öarna, överföra de människor som placerats där till Australien samt omedelbart ge dem som vistas på öarna tillgång till fullgod sjukvård och i övrigt rimliga förhållanden.

Denna gång består materialet av 1 affisch, ett informationsblad och en lista för namnunderskrifter. Du får också en instruktion för hur du ska gå tillväga samt ett förfrankerat returkuvert så att du enkelt kan skicka in underskrifterna till oss. Vi kommer sedan lämna över dem till Australiens ambassad. 

Du beställer materialet här

 

Senast ändrad:
18 oktober 2017 15:25