Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Gör något för de mänskliga rättigheterna!

Amnestyaktivister samlar in namnunderskrifter på torg

Amnesty är en frivilligorganisation till försvar för grundläggande mänskliga rättigheter. För att arbetet ska ge resultat behöver vi vara många som protesterar mot övergreppen.

Att engagera sig i Amnesty behöver inte ta så mycket av din tid, men betyder mycket för någon annan i slutändan. Här är en kort översikt över vad du kan göra.

Här följer exempel på vad du kan göra för Amnesty och ungefär hur mycket tid som det kräver av dig.

1 minut/månad - Skriv under aktioner

2 minuter/månad - Bli sms-aktivist

30 minuter/månad - Skriv och skicka en blixtaktion

2 timmar/månad - Agera på egen hand 

5 timmar/månad - Gå med i en Amnestygrupp eller bilda en ny grupp