Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Statistik - Blixtaktioner 2015

Under 2015 hade 367 nya blixtaktioner (BA) skickats ut från vårt internationella sekretariat (IS) i London. Dessutom skickades det ut 339 uppdateringar av befintliga BA som innebär att det totalt var 706 BA för året.

 

Region
Blixtaktioner (nya)

Uppdateringar

Afrika
34
43
Amerikas
72
59
Asien
65
 55 
Europa och centrala Asien
44 
34
Mellanöstern och Nordafrika
76
148
Totalt:
367
339

 

Kön

414 blixtaktioner rörde män, 87 stycken rörde kvinnor, 134 involverade flera kön och vid 2 blixtkationer kan man inte avgöra kön.

Länder

De vanligast förekommande länder per region var Iran (40 st), Egypten (40 st), USA (32 st), Ryssland (28 st), Burma (27 st) och Angola (10 st).

Tema

  • Yttrandefrihet 264 st
  • Samvetsfångar 175 st
  • Dödsstraff 164 st
  • Varning för säkerhet 112 st
  • Risk för tortyr 109 st

Goda nyheter

Gällande 53 blixtaktioner stoppade vi alla aktioner pga positiva resultat. Dessa var fördelade enligt detta:

  • Africa 14 st
  • Amerika 13 st
  • Mellanöstern och Nordafrika 12 st
  • Asien 9 st
  • Europa och Centralasien 3 st