Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Om Urgent Actions (blixtaktioner)

Amnesty International får dagligen information om människor, runt om i världen, vars mänskliga rättigheter kränks. Det handlar om personer som fängslas, utsätts för tortyr, döms till döden eller vars säkerhet på andra sätt hotas.

Ibland är det extra bråttom att agera och då utfärdas en Urgent Action. Den innehåller information om vad som har hänt, namn på den/dem som drabbats, bakgrund till situationen i landet med mera. I dokumentet finns också punkter för brevskrivning och adresser. Ditt brev kan innebära att den fängslade inte torteras, att han eller hon friges eller får drägligare förhållanden i fängelset. Risken för tortyr och påtvingade försvinnanden är ofta störst under de första dagarna efter fängslandet.

I genomsnitt utfärdas det 15-20 aktioner varje vecka och de läggs upp på Amnestys internationella hemsida. Uppskattningsvis sker en förbättring/förändring i mellan 30-40 procent av de fall som tas upp i en Urgent Action och där omvärlden reagerat och agerat.

Om du vill agera kan du gå in på den här sidan och hämta aktuella aktioner (länk till amnesty.org). 

Vill du skicka ett brev till ett lands ambassad, vilket ofta rekommenderas, hittar du UD:s diplomatlista här.

Här hittar du tips på formuleringar och upplägg av breven till myndigheterna: Urgent Actions ­- tips för brevskrivning (pdf)