Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Aktion: Skrota totalförbudet mot abort i El Salvador

Fyra kvinnor demonstrerar mot abortförbudet i El Salvador

Stå upp för flickors och kvinnors rätt att själva bestämma över sin kropp och sina liv! 

Skriv under vår aktion och kräv att totalförbudet i El Salvador skrotas och att flickor och kvinnor, som ett minimum, får tillgång till säker och laglig abort då:
- deras liv eller hälsa hotas
- graviditeten är ett resultat av våldtäkt
- fostret är livsodugligt och inte kommer överleva

I El Salvador är abort förbjudet utan undantag. Det spelar ingen roll om graviditeten hotar kvinnans liv eller hälsa eller är ett resultat av våldtäkt - abort är alltid ett brott. Det här gör att många flickor och kvinnor inte ser någon annan utväg än att göra olagliga och osäkra aborter. Utöver faran det medför för deras liv och hälsa, så riskerar de även att straffas. Abort kan leda till fängelse i mellan 2-8 år. 

Abortförbudet leder till också till att alla kvinnor misstänkliggörs. De som får missfall och komplikationer under graviditeten beskylls ofta för att ha försökt göra abort. En del av dem anklagas för mord. Minst 25 kvinnor sitter för närvarande i fängelse, dömda för mord efter missfall och komplikationer. Straffet för mord är fängelse mellan 30-40 år. 

Just nu finns en möjlighet till förändring. Ett förslag om att reformera abortlagstiftningen ligger på bordet. Förslaget innebär att abort legaliseras i de fall då kvinnans eller flickans liv eller hälsa är i fara, då graviditeten är ett resultat av våldtäkt samt då fostret inte är livsdugligt. Men för att det ska komma upp till diskussion i parlamentet måste det först godkännas av en lagkommission. Tre av de nio ledamöterna i kommissionen är för förslaget, tre är emot. Tre har ännu inte tagit ställning - det är dem vi måste påverka nu.

Kvinnorättsaktivister och organisationer i landet gör allt de förmår för att abortlagstiftningen ska ändras - och de behöver ditt stöd! 

Stå upp för kvinnors rättigheter och rätten att själva bestämma över sin kropp och sitt liv! Skriv under!

Läs vårt pressmeddelande här: Skrota abortförbudet i El Salvador

Aktionsperiod 7-31 mars