Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Aktion: Israel/OPT - Cirkusartist frihetsberövad på obestämd tid

Israeliska myndigheter anser att Mohammad Faisal Abu Sakha, palestinsk cirkusartist och lärare, är ett hot mot säkerheten och han hålls frihetsberövad på obestämd tid sedan december 2015. 

Amnesty uppmanar Israel att frige Muhammad Faisal Abu Sakha eller åtala honom för brottsliga handlingar i lagens mening och snarast ställa honom inför rätta i en korrekt rättegång. 

Uppdatering 19/6:
Den 12 juni förlängde militärdomstolen i Ofer Mohammad Sakhas häktningsorder med ytterligare tre månader. Sakhas advokat har lämnat in en överklagan mot beslutet.

Mohammad Faisal Abu Sakha började studera vid den palestinska cirkusskolan i Bir Zeit på Västbanken år 2007 och fyr år senare blev han en av dess artister. Abu Sakha har också specialiserat sig på att arbeta med barn med inlärningssvårigheter. 

Den 14 december 2015 greps han av israeliska soldater vid Za´atara checkpoint nära Nablus när han var på väg till sitt arbete. Sedan den dagen hålls Muhammad Abu Sakha fängslad utan åtal eller dom enligt en så kallad administrativ häktningsorder. På obestämd tid kan denna order förlängas med sex månader i taget. Ordern har förnyats två gånger, senast den 11 december 2016. Den militära åklagaren hävdar att Mohammad Abu Sakha utfört illegala aktiviteter för PFLP  - Folkfronten för Palestinas befrielse men har inte kunnat presentera information om dessa aktiviteter. 

Vid en utfrågning den 5 december 2016 i Israels Högsta domstol sa domarna till advokaten att de ansåg att de hemliga “bevis” som israeliska säkerhetstjänsten, ISA, tillhandahållit motiverade ISA:s påstående om att Abu Sakha utgör ett “hot mot staten Israels säkerhet”. Enligt advokaten har det dock inte lagts fram något nytt material sedan december 2015. Systemet för administrativt häkte gör att varken Muhammad eller hans advokat kan granska “bevisen” och därför inte heller försvara sig mot dem. Detta bryter mot en central princip för en rättvis rättegång.

Mohammad Abu Sakha hålls fängslad i Ketziotfängelset inne i Israel i strid med Fjärde Genevekonventionen. Konventionen stadgar att fångar från det ockuperade området måste hållas fängslade inom det området. Abu Sakhas familj måste ansöka om tillstånd för att besöka honom men har nekats av “säkerhetsskäl” flera gånger. 

Mohammad Abu Sakha är bara en av hundratals palestinier som hålls administrativt frihetsberövade. 

Skicka en hälsning till Mohammad!

Aktionsperiod 1/6 - 30/6

Foto: © Palestinian Circus School