Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Flickor och kvinnor mördas i hederns namn

Foton på Pela och Fadime, som båda blev hedersmördade, med en röd och en vit ros vid en hedersmordskonferens i Stockholm 2003.

Varje år mördas tusentals flickor och kvinnor i hederns namn. Enligt FN:s särskilda rapportör om utomrättsliga, summariska och godtyckliga avrättningar handlar det om upp till 5000 kvinnor årligen, som mördas av sina närstående för att återupprätta familjens heder. 

Frågan om hedersmord är mycket komplex. Nedanstående PDF försöker att, så långt det är görligt, ge en generell bild av hedersmord som företeelse, samt diskutera begreppet heder. Därefter följer en mer detaljerad genomgång av hedersmord i specifika länder. Informationen baseras till största del på andra källor än Amnestys egna. Källorna anges löpande i texten.

Hedersmord from Amnesty International Sverige