Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Vägen till Europa

Det finns inga lagliga sätt att ta sig till EU om man är i behov av att söka skydd.
EU har gemensamt visumkrav för medborgare från i princip alla länder i världen där vilka det pågår konflikter och grova kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

För det fall man söker ett visum till Sverige med avsikten att söka asyl när man väl är här, kommer man inte få något visum eftersom man då inte bara vill besöka Sverige utan även stanna här. Det går alltså inte att söka asyl ”på distans” på exempelvis en ambassad utan man måste ta sig till det land i vilket man vill eller kan söka skydd. Det innebär att många tvingas ta riskabla vägar för att ta sig till skydd i Europa. Inte sällan tvingas man att använda sig av människosmugglare.

Varje år försöker till exempel tusentals människor att ta sig till Europa via Nord- och Västafrika. Vissa flyr på grund av konflikter eller förföljelse, andra på grund av fattigdom. Många tar sig aldrig till Europa utan trycks tillbaka till det land de reste ifrån eller överlever inte den farliga resan över Medelhavet i dåligt utrustade båtar. De senaste tio åren har de europeiska länderna allt mer aktivt arbetat med att hindra människor från att nå Europa med båt från Afrika. Många europeiska länder har i detta syfte avtal med berörda länder i Afrika för att samarbeta kring frågan om migration. EU:s gränsbyrå, kallad Frontex, samordnar medlemsstaternas arbete när det gäller kontrollen av unionens yttre gränser, exempelvis samordning av insatser i Medelhavet. Frontex genomför även patrulleringar tillsammans med myndigheterna i olika västafrikanska länder i delar av Medelhavet utanför EU:s territorialvatten. Frontex samordnar också återsändanden av irreguljära migranter och personer som har sökt asyl i olika medlemsländer men som fått avslag på sina ansökningar.

Varje land har rätt att kontrollera vem som reser ut och in från dess territorium samt bestämma vem som bosätter sig där. En stat får däremot inte hindra människor att ta sig till säkerhet och resa in i ett land för att söka asyl.
Om man inte söker skydd, finns det dock ingen absolut rätt att få resa in i ett land. 

 

Amnesty International har just nu en kampanj för att stärka rättigheterna för de människor som försöker att resa till Europa på detta sätt och för att förmå de europeiska länderna att inte bryta mot de mänskliga rättigheterna. Se amnesty.eu för mer information.

 

Vad tycker Amnesty?
 

  • En person som har för avsikt att söka asyl, ska i säkerhet kunna resa till ett land där hon eller han får en rättssäker asylprocess

  • Amnesty kräver att EU ska tillhandahålla transparenta data och statistik om gränskontroller, gemensamma insatser vid gränserna och avtal med tredje länder.

  • Första prioritet vid insatser i Medelhavet bör vara att rädda människor i nöd. Amnesty motsätter sig i alla lägen att människor skickas till ett land där de kan bli utsatta för allvarliga kränkningar av sina mänskliga rättigheter (principen om non-refoulement).

  • Principen om non-refoulement gäller också när människor skickas tillbaka till länder som de europeiska länderna har bilaterala migrationsavtal med.

Senast ändrad:
2 september 2016 15:34