Amnesty International är en global rörelse där mer än 7 miljoner människor i världen agerar för att mänskliga rättigheter ska gälla alla, alltid.

Fattigdom - en rättighetsfråga

Kvinna med knytnäve i luften.

Fattigdom är ett av världens största problem. Över en miljard människor lever i slum och ännu fler saknar tillgång till grundläggande sjukvård. Därför dör också en gravid kvinna varannan minut. För att lösa problemet måste även fattiga människors rättigheter skyddas och respekteras. 

Fattigdom handlar inte bara om avsaknad av resurser. Det är inte något oundvikligt, utan beror till största delen på ekonomiska och politiska beslut. Människor som lever i fattigdom nekas sina rättigheter, diskrimineras, marginaliseras och exkluderas.

Alla rättigheter måste skyddas

Amnesty arbetar systematiskt för att stoppa människorättskränkningar som orsakar och förvärrar fattigdom. Vi anser att rätten till hälsa, rent vatten och sjukvård ska vara utkrävbart i lag, precis som rösträtt och rätten till en rättvis rättegång.